Borang Insentif Generasi Muda Selangor (iGEMS) iGEMS logo


PENDAFTARAN ONLINE
A. KURSUS PILIHAN
Tarikh : 01/01/1970
Masa : 01:00 AM ~ 01:00 AM
Daerah :
B. MAKLUMAT PEMOHON
Nama
No. Kad Pengenalan Jantina
Umur TAHUN Negeri Kelahiran
Kaum Agama
Alamat Kad Pengenalan Tahap Pendidikan
Sektor Pekerjaan Nama Pekerjaan
Nama Syarikat Nama Jabatan
Pendapatan (RM) Perkahwinan Kali
Pengundi di Selangor
C. MAKLUMAT PASANGAN
Nama
No. Pasport Jantina
Umur TAHUN Negeri Kelahiran
Kaum Agama
Alamat Kad Pengenalan Tahap Pendidikan
Sektor Pekerjaan Nama Pekerjaan
Nama Syarikat Nama Jabatan
Pendapatan (RM) Perkahwinan Kali
Pengundi di Selangor
D. MAKLUMAT PERKAHWINAN
Tarikh Nikah / Daftar Kahwin 01-01-1970
No Sijil Nikah / Daftar Kahwin
E. MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI
Emel No Telefon
Alamat
Bandar Poskod
Negeri DUN
F. PERAKUAN PEMOHON
Saya bersetuju bahawa pendaftaran ini akan terbatal sekiranya mana-mana penyataan yang telah saya buat di dalam permohonan ini adalah tidak benar dan palsu. Saya juga mengaku bahawa saya telah bermastautin di Selangor sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
Tandatangan Pemohon   Tarikh  

G. PENGESAHAN PUSAT PENDAFTARAN (Diisi oleh DUN sekiranya dihantar melalui DUN)
Saya mengaku bahawa borang pendaftaran ini telah diterima oleh Pusat Pendaftaran.
Tandatangan Petugas & Cop Pusat pendaftaran Nama Petugas
No Kp Baru
Nama Parlimen
Nama DUN

H. Dokumentasi YAWAS
Saya mengaku bahawa borang pendaftaran ini telah diterima oleh pejabat Yayasan Warisan Anak Selangor.
Tandatangan Staf YAWAS Nama Staf
No Kp Baru
Tarikh Borang Diterima
Tarikh Permohonan 01-01-1970
No Rujukan YAWAS
Borang Insentif Generasi Muda Selangor (iGEMS) iGEMS logo


SURAT PENGESAHAN MASTAUTIN

PERAKUAN PEMOHON

Nama Penuh :
No. Mykad :
Alamat bermastautin :
No Telefon :
 
Saya mengaku bahawa saya telah bermastautin di Selangor sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
 
 
 
................................................
Tandatangan Pemohon
................................................
TarikhPERAKUAN PENGESAHAN MASTAUTIN

Saya .................................................................................(Nama pegawai / orang yang mengesahkan), No. Kad Pengenalan ......................................... selaku ................................................... (Nama jawatan semasa) setelah meneliti secara terperinci, berpuashati dengan maklumat yang diberikan oleh pemohon di atas. Oleh yang demikian saya mengesahkan bahawa pemohon di atas adalah penduduk di kawasan saya dan beliau telah bermastautin di sini melebihi 10 tahun.
 
................................................
Tandatangan, Cop Rasmi, Nama &
Alamat pegawai yang mengesahkan
................................................
Tarikh** Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ahli Parlimen / ADUN / Penyelaras Dun / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Taman Perumahan / Nazir Masjid / Pengerusi Surau / Ahli Majlis

Borang Insentif Generasi Muda Selangor (iGEMS) iGEMS logo


SURAT PENGESAHAN MASTAUTIN

PERAKUAN PEMOHON

Nama Penuh :
No. Pasport :
Alamat bermastautin :
No Telefon :
 
Saya mengaku bahawa saya telah bermastautin di Selangor sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
 
 
 
................................................
Tandatangan Pemohon
................................................
TarikhPERAKUAN PENGESAHAN MASTAUTIN

Saya .................................................................................(Nama pegawai / orang yang mengesahkan), No. Kad Pengenalan ......................................... selaku ................................................... (Nama jawatan semasa) setelah meneliti secara terperinci, berpuashati dengan maklumat yang diberikan oleh pemohon di atas. Oleh yang demikian saya mengesahkan bahawa pemohon di atas adalah penduduk di kawasan saya dan beliau telah bermastautin di sini melebihi 10 tahun.
 
................................................
Tandatangan, Cop Rasmi, Nama &
Alamat pegawai yang mengesahkan
................................................
Tarikh** Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ahli Parlimen / ADUN / Penyelaras Dun / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Taman Perumahan / Nazir Masjid sahaja

Borang Insentif Generasi Muda Selangor (iGEMS) iGEMS logo


SENARAI SEMAK DOKUMEN
(Sila tandakan pada yang berkenaan)
Bil Senarai dokumen yang diperlukan:
1. Satu salinan MyKad Pemohon
2. Satu salinan MyKad Pasangan
3. Satu salinan asal Sijil Perakuan Nikah yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri.
(bagi pemohon beragama Islam)
4. Satu salinan Sijil Daftar Perkahwinan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara.
(bagi pemohon bukan beragama Islam)
5. Surat Pengesahan Mastautin bagi pemohon bukan kelahiran Negeri Selangor.
(boleh didapati semasa mencetak borang pendaftaran online)


SYARAT PENDAFTARAN iGems
1. Pendaftaran hendaklah dibuat secara atas talian (online) sahaja.
2. Warganegara Malaysia
3. Kelahiran Negeri Selangor atau bukan kelahiran Negeri Selangor
4. Bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 10 tahun. (Alamat MyKad mesti Negeri Selangor)
5. Pengundi berdaftar di Negeri Selangor sewaktu pendaftaran dibuat.
6. Telah berkahwin dalam tempoh 6 bulan ke bawah sewaktu pendaftaran dibuat.
7. Perkahwinan kali pertama sewaktu pendaftaran dibuat.
8. Berumur 40 tahun dan ke bawah sewaktu pendaftaran dibuat.
9. *Pendaftaran terbuka kepada pasangan yang berkahwin bermula 1 September 2018 dan ke atas.
(*Bagi pasangan yang berkahwin bermula 1 September 2018 sehingga 31 Disember 2019, pendaftaran boleh dibuat sehingga 31 Jun 2020 sahaja).


SYARAT LAYAK PROGRAM iGems
Syarat Layak Program iGems adalah syarat kelayakan bagi menerima insentif RM 300.
1. Suami ATAU / DAN isteri mesti memenuhi Syarat Pendaftaran iGems.
2. WAJIB hadir kursus secara berpasangan (suami dan isteri).
2. Hadir dan tamat modul kursus yang dilaksanakan.


Maklumat Untuk Di Hubungi
YAYASAN WARISAN ANAK SELANGOR
Aras 5, Kompleks Belia Dan Kebudayaan Negeri Selangor,
Lot 4, Jalan Platinum 7/52, Seksyen 7,
Persiaran Kayangan, 40000 Shah Alam, Selangor.
HOTLINE 03 5481 8800
FAKS 03 5524 2068
Laman Sesawang igems.yawas.my