Syarat Berdasarkan Individu

Syarat Pendaftaran iGems

Pendaftaran hendaklah dibuat secara atas talian (online) sahaja

Warganegara Malaysia

Kelahiran Negeri Selangor atau bukan kelahiran Negeri Selangor

Bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 10 tahun (Alamat MyKad mesti Negeri Selangor)

Pengundi berdaftar di Negeri Selangor sewaktu pendaftaran dibuat

Telah berkahwin dalam tempoh 6 bulan ke bawah sewaktu pendaftaran dibuat

Perkahwinan kali pertama sewaktu pendaftaran dibuat

Berumur 40 tahun dan ke bawah sewaktu pendaftaran dibuat

Pendaftaran terbuka kepada pasangan yang berkahwin bermula 1 September 2018 dan ke atas. (*Bagi pasangan yang berkahwin bermula 1 September 2018 sehingga 31 Disember 2019, pendaftaran boleh dibuat sehingga 31 Jun 2020 sahaja)

Syarat Kelayakan Penerima Insentif RM300

Syarat Layak Program iGems

Suami atau / dan isteri mesti memenuhi Syarat Pendaftaran iGems

WAJIB hadir kursus secara berpasangan (suami dan isteri)

Hadir dan tamat modul kursus yang dilaksanakan

Semak Disini